Chăm sóc gà chọi Cách chọn gà chọi tốt phần 4

Comments(3)

  1. Phu Nguyen says:

    Ho khẩu ma co huyen tram nữa là tốt hay xấu .số đt 0336088875

  2. Quynh Nhu says:

    Vậy day gà có 5 day phu địa cả hai chuan có hay ko a

  3. Phuong Nguyen says:

    1 thanh niên đéo hiểu gì về vảy gà lên đây chỉ bảo như thần? Đọc trong sâch thỳ trong sách chưa gặp thực tế thỳ làm sao chỉ ngta ông lội chỉ tầm bậy? Xiên đao hay còn gọi là Nguyệt tà hay v ai chỉ v

Post a comment