Author

3 thoughts on “Chăm sóc gà chọi Cách chọn gà chọi tốt phần 4

  1. 1 thanh niên đéo hiểu gì về vảy gà lên đây chỉ bảo như thần? Đọc trong sâch thỳ trong sách chưa gặp thực tế thỳ làm sao chỉ ngta ông lội chỉ tầm bậy? Xiên đao hay còn gọi là Nguyệt tà hay v ai chỉ v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *