Cây Sưa Đỏ – Hướng dẫn tỉa cànhĐể cây Sưa đỏ có giá trị kinh tế cao thì Thân cây phải thẳng, không phân nhánh để tạo lõi lớn. Nên chúng ta phải loại trừ thân lúc cây còn nhỏ để cây tập trung phát triển thân chính, và tỉa cành phụ để cây đạt chiều cao

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://goindocal.com/category/lam-dep/

Post a comment