Cây chửa bệnh hở van tim

Comments(2)

  1. Minh Lý says:

    Cây này lá láng hoa hơi nhạc, còn cây lá nhám trị bệnh hoa màu tím sậm nhé

  2. Kiên Nguyễn Trung says:

    Cây này cũng đuôi chuột nhưng ko phải cây dùng chữa bệnh. Vì lá cây chữa bệnh có gân nhiều hơn và ko có màu tím

Post a comment