Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Cây chửa bệnh hở van tim

  1. Cây này cũng đuôi chuột nhưng ko phải cây dùng chữa bệnh. Vì lá cây chữa bệnh có gân nhiều hơn và ko có màu tím

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *