0 CommentsCấy chỉ là phương pháp châm cứu đặc biệt, khi đưa đoạn chỉ tự tiêu vào huyệt trong quá trình chỉ tự tiêu sẽ kích thích liên tục tại huyệt vị giúp tạo ra xung điện và giải phóng chèn ép rễ dây thần kinh

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://goindocal.com/category/suc-khoe/

Author

hatuankhang90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *