Author

20 thoughts on “Câu lăng xê sông hồng.và cái kết

  1. Câu tự nhiên đk cá đã phê chứ nói chi 500g quý cái tự nhiên ăn con 500g sướng hơn 2kg ngoài chợ

  2. Bé tí kêu hàng khủng…. loại này chỗ mình thuộc hàng bé. Hàng phải loại 3kg đổ lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *