Câu cá sông hồng.Lần đầu câu được con cá vược trắng (cá chẽm)tại sông hồng kéo đã tay

Comment(1)

  1. Hoang Bac Nguyen says:

    ở đâu vây ban

Post a comment