Cập Nhật Hội Tim Mạch Châu Âu ( ESC – 2019 ) : Khuyến Cáo Về Xử Trí Nhịp Nhanh Trên Thất

Comments(2)

  1. Đạt Nguyen says:

    Nhờ BS Dũng làm video phân biệt các dạng nhịp nhanh kịch phát, với cách nhận ra sóng p trong các loại nhịp nhanh kp với ạ

  2. Tuan Le says:

    Cảm ơn bác sĩ nhiều nha

Post a comment