Canxi & magie của nutrilite và tác dụng tuyệt vời

Comments(3)

  1. Thao Nguyenthi says:

    Can xi chữa bao tử hả c

  2. suk xích says:

    Trẻ 3,5 tuổi có uống đc k c

  3. Trung Kim says:

    Chị có thể lấy ví dụ cụ thể chút , như vậy khách hàng mới thấy rõ.

Post a comment