Cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời viêm niệu đạo

Post a comment