Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “CẬN CẢNH MÁY CẮT LÚA KUBOTA DC 60 LÊN CHÂN 70 CHẠY KHÔNG THUA 70 máy gặt đập Liên Hợp dc 60

  1. Con 60 này không có lênh sườn 70 nha anh.vẫn sài sườn zin .em thấy chưa rõ lắm.chủ máy chỉ tháp thêm vuông 60 thui .Không có lênh sườn 70 đâu .anh hãy tìm hiểu lại đi .cho rõ ràng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *