Author

hatuankhang90@gmail.com

40 thoughts on “Camera Hành Trình Xe Máy SC-1 – Action Camera 4K

  1. 1 công đôi việc anh em ạ

    Đi test em action cam 4k mới, và đem em Rebel 300 cho Honda triệu hồi về nhà máy fix lỗi hộp số luôn 😢

  2. Con này mình đang dùng. Phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Mọi người nên trải nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *