Author

3 thoughts on “Cách vẽ biểu đồ hình côt trong Excel 2010

  1. thầy ơi cho em hỏi là em vẽ biểu đồ đường, khi dữ liệu là số nguyên thì biểu đồ hiện thị bình thường, còn khi có số thập phân thì đường biểu diễn không hiện thị được mà quay về giá trị 0 hết, là bị lỗi gì thầy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *