Author

4 thoughts on “Cách vẽ biểu đồ bằng Excel

  1. Không hiểu sao phần mềm excel của mình k thể vẽ được biểu đồ. Chỉ hiển thị khung hình trắng thôi, ở word vẫn có thể vẽ bình thường. Nhưng sang ex lại k vẽ được!

  2. rất dễ hiểu,
    mong a làm clip về cách lập thư mời cho khách hàng (có tên danh sách sẵn), mà mình không cần đánh ra từng tên.
    cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *