Author

hatuankhang90@gmail.com

6 thoughts on “Cách trồng cây tranh không cần hạt giống năm 2019

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cách trồng cây tranh không cầ hạt rất thực tế. Nó vừa rút ngắn thời gian vừa cho dáng đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *