Cách thay đổi màu nền, màu chữ và cách viết số mũ trong Word

Comment(1)

  1. BF - ZeS says:

    Báo ơi ._. chỉ tui nhận thú cưỡi trái tim đc hăm :< Mún có wớ :(( mà éo tiền ahuhu pùn bome :<

Post a comment