Author

28 thoughts on “Cách tải Facebook Lite cho iPhone, tiết kiệm 3G

  1. Quá tuyệt vời

    Tiếc gì 1 like – đăng ký cho 1 video cực kì bổ ích như thế này
    1 lần nữa cảm ơn người đã làm ra video cực kì bổ ích như thế này

  2. Máy mình ip 4s Mới đầu mình tạo ID apple rồi chọn nước thỗ nhĩ kì thì thấy
    Khi tạo ID apple xong , rồi mình vào app store đăng nhập mà sao kiếp chọn vùng hoặc nước mà sao mình không thấy nước THỔ NHỈ KÌ ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *