Author

26 thoughts on “Cách sử dụng Photoshop cơ bản

  1. anh tưởng chú thế nào….chú làm a mất 11 phút để xem cái video ngu xuẩn và vô tích sự này của chú rồi đấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *