Author

19 thoughts on “Cách live màn hình điện thoại trên bigo cực kì dễ dàng

  1. Vay minh muốn tắt âm thanh tập bên ngoài vẫn giữ được âm thanh cua video minh băm vào đâu.. v pạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *