Author

7 thoughts on “Cách giúp gà thay lông nhanh nhất

  1. Lông cánh ra thì bị gãy nhổ đi cho thay lại liệu có sao k a nhỉ? Còn về chăm lông thì luôn đầy đủ chất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *