Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “Cách Đo Để Làm Khuôn Quấn Quạt

  1. A ơi hôm nao a hướng dẫn quấn quạt công nghiệp nhé..nhiều thơ..người ta vẫn dấu.không hướng dẫn. Kĩ.Như a.cảm ơn a rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *