Cách Đo Để Làm Khuôn Quấn Quạt

Comments(2)

  1. Phong Trương says:

    Hay đấy các bạn a

  2. Hang Khach says:

    A ơi hôm nao a hướng dẫn quấn quạt công nghiệp nhé..nhiều thơ..người ta vẫn dấu.không hướng dẫn. Kĩ.Như a.cảm ơn a rất nhiều.

Post a comment