Author

20 thoughts on “CÁCH CHUYỀN BÍ MẬT TRONG FIFA ONLINE 4

  1. hồi trước chơi trên pes gọi là đường chuyền xuyên đại dương nhưng pes fix loi nay roi fifa ngo ngan

  2. Mấy pha chọc khe mà thủ môn đối phương dâng lên thì có những cách dứt điểm nào để cơ hội thành công nhiều hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *