CÁCH CHỌN LOA VÀ CÔNG SUẤT AMPLY VÀ MAIN CHO PHÙ HỢP. TRÁNH BỊ BỌN BÁN LỪA .

Post a comment