Author

31 thoughts on “Cách chăm sóc gà trước trận đấu để đạt sức khoẻ tốt nhất

  1. 10 ngay truoc khi đá bổ sung b1,b6,b12 dk ko a ? Thuốc bổ có làm gà mềm hơn k a ? Cảm ơn a

  2. Bán cho mình mái mé lằm giống được không chị bán.. Nếu được bạn Cho mình cái giá phải trả luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *