Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “Cận Cảnh Máy Cày KUBOTA 6040 Đắp Bờ Ruộng

  1. Ko phải máy dấp dẹp dâu a. Mà do dat sới rồi. Với lại có nước nữa, bờ mà dap 2ben tới nó khô cứng rồi là chỉ thua dá thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *