Buổi 10 Bài 1 Đăng ký google webmaster tool – đưa sitemap google – index bài viết

Comments(2)

  1. Hòa Huỳnh says:

    Em cũng tải plugin SEO của anh về làm giống vậy nhưng sao không có XML sitemaps ạ.

  2. AmlfD NT says:

    Cho e xin file có phí

Post a comment