Bose M5 seri 3 một số cách đấu sai làm giảm độ hay của loa lh 0936499066

Comment(1)

  1. Sau Bay says:

    Bác mở ruột em am5 seri 3 xem đi bác

Post a comment