BONSAI” TẠO DÁNG CÂY MAI CHIẾU THỦY ” CREATING WIND SWEPT WRIGHTIA RELIGIOSA.

Comments(4)

 1. GEOSPATIAL SKY says:

  You look so happy in picture I love that. Blessings Brother 🙏❤️😊 🙏

 2. Yến Nguyễn says:

  Thầy ơi cha em nói thầy làm hay con Đinh Hoàng Khanh

 3. Gương Phan says:

  Chiếu thủy của bạn nhiều quá có bán không

 4. Sam Linh says:

  cây đẹp a

Post a comment