Author

hatuankhang90@gmail.com

39 thoughts on “Bonsai dáng trực vẫn đẹp !

  1. Cây kim quýt bạn uốn sao mà đẹp thế , mình uốn là nó gãy ngay ,dính mấy chưởng rổi

  2. Anh ơi cho em hỏi là nhà em có dư dây điện lỗi nhôm mà em không còn sài. Vay em có thể dùng nó để uống cành mai dc không ạ? Cay mai em nhánh khoản ngón tay cái.

  3. Hô cái mà cái mà lê lê!!!! Chào thân tương của tụi!!!! Quá đã!!! Cây qua tay thầy lôt xác hoàn toàn!!! Cùng ủng hộ nhau nào anh em!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *