Bích Huyết Kiếm Tập 12 VietSub + Thuyết Minh

Comments(3)

  1. Thanh Pham Cong says:

    Tiều tùng của VTC giống Soobin HS ghê =))

  2. Chức Hoàng says:

    Phút 20:45 thừa chí nhìn a chín sáng như ban ngày

  3. Hahm Marin says:

    Lạy hồn a9 vãi cả dịch

Post a comment