Author

hatuankhang90@gmail.com

15 thoughts on “Bệnh viện trung ương quân đội 108 nằm ở đâu

  1. Rất hữu ích cho những người dân ở xa ra thành phố .rất ngại nạn cò xe cò bệnh viện.cảm ơn bạn.

  2. Anh làm cái video phân tích giữa học viên sĩ quan( hệ đại học) và học viên các trương cao đẳng trung cấp của quân đội đi anh. Nó giống và khác nhau như nào chế độ thế nào ạ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *