Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Bên Trong Tử Cung Chó Bị Tiêm Thuốc Tránh Thai Có Gì?

  1. nhiễm trùng toàn thân là độc nó thấm ngược vào máu con vật,, lúc đó có khả năng cứu đc ko bs , nếu chó không triệt sản, chỉ giữ kĩ mấy ngày động đực để tránh có thai thôi có đc ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *