Author

hatuankhang90@gmail.com

19 thoughts on “Bất ngờ QUÁN ĐẶC SẢN MIỀN TÂY – Khách hàng DU KHÁCH KHÔNG SỢ BỊ LỪA GẠT I Du lịch CẦN THƠ

  1. Nguoi Vn hay dung tieng Anh chen lan tieng Viet o trong nuoc chac quen tieng Vn, da so nguoi Vn khong biet tieng tieng Anh lam sao hieu? Khi ra nuoc ngoai noi tieng Anh kg duoc ?

  2. Chúc mừng bạn có người vợ vua đẹp hien lanh lịch sự và phúc hau có tính thương người…có đức mặc sức mà an…

  3. Holy shit! That is crazy shit you recorded. What is this restaurant? How is your daughter doing? She is what, 2 years old by now, right?

  4. Cháu rắt nhaỷ cảm vơí "Bột ngot ́ bên ngoai quốc họ dùng Gừng ..sắt lát nho nhỏ .ăn với những gì có bột ngọt…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *