Bất ngờ khi tháo tivi 21 inch

Comments(3)

  1. vu dinhduong says:

    Nói dậm dờ quá

  2. hợp bùi says:

    Cho minh căp loa đi

  3. Tiến Hưng says:

    Hay và mắc cười

Post a comment