BẤT ĐỘNG SẢN CẦN GIỜ TĂNG GIÁ, VÌ SAO GIỚI ĐẦU TƯ LẠI ĐỔ VỀ CẦN GIỜ SĂN NHÀ ĐẤT

Comments(3)

  1. Hai Tran says:

    Co đat day rui

  2. Ben Ha says:

    Thôi gi vai nam nua thây canh

  3. duy tien dang says:

    Thổi phồng!?

Post a comment