Author

hatuankhang90@gmail.com

20 thoughts on “Bảo Ren – Giải Hòa Laytv Và Quang

  1. May thang truoc anh lay tv da ra 1 video 24 gio tang can ai tang can nhieu hon thi nguoi do thang thi anh quang thua nhung anh laytv vang cho anh tien bay gio anh lai phan boi anh laytv 😡😡😡

  2. Mày Mày coi chừng cái mạng mày ra bảo ren không phải chuyện của mày đừng chỏ mỏ vô binh người này giật người kia

  3. Thằng Quang nó nói dóc laytv bao Nó hết đi đâu cũng được mà laytv còn Tổ chức trò chơi cho nó 10 triệu luôn đúng không thằng chó quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *