Bảng Tổng Sắp Huy Chương Sea Games 30 ngày 3/12/2019

Comments(2)

  1. Le Dat says:

    Vẫn là cái ao làng :)) vẫn là chủ nhà với số lượng hcv vượt trội. Thôi chả hóng nữa

  2. Thủy Trần says:

    Thái lan seagem này cùi vậy đứng thứ 5 trong bảng tổng soát huy chương …xuống cấp rồi

Post a comment