Author

hatuankhang90@gmail.com

22 thoughts on “Bán Trư'ng Vịt L,ộn Suốt 3 Đời Và Báo Ư'ng ở An Giang

  1. Có người bán thì có người ăn… Con người ai cũng làm ác hết.. K giết sinh linh mà miệng ác cũng vậy

  2. lu chúng mày.làm ơn chước khi dưng chuyện nên động cai náo cho.chúng mày một ti đi nhe.Cái móm của chúng mày vừa thất đức.vừa móm thối.hơn ca móm cho nữa đấy.

  3. Sinh nghề tử nghiệp miễn Sao sống co Dao dức là dược roi hay nhớ cái ghề chỉ là nuoi sống hay nhớ sống Cho thật tốt la dược

  4. Trong vu tru nay tat ca deu co nhan qua het.lam thien dc thien lam ac gap ac ko loai tru bat cu loai nao.thu nghi quanh hang xom chung ta nguoi lam ac deu bi bao ung iit nhieu do loi cua ho da gay tao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *