Author

hatuankhang90@gmail.com

One thought on “Bấm huyệt trị bướu cổ bướu Giáp

  1. Con chào Thầy. Con muốn liên lạc với Thầy để chữa bệnh Cường Giáp ah. Thầy vui lòng cho con biết địa chỉ ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *