Bài 8A: Fill Màu Cho Đối Tượng Trong Photoshop

Comments(2)

  1. Nguyễn Khánh says:

    dễ hiểu thật cảm ơn bạn

  2. Trấn Hào Phạm says:

    Sao của em ko có mở được Fill vậy :'( Em đã tô vùng cần Fill rồi mà nó không mở được(Shift + F5 cũng không được)

Post a comment