Author

2 thoughts on “Bài 8A: Fill Màu Cho Đối Tượng Trong Photoshop

  1. Sao của em ko có mở được Fill vậy :'( Em đã tô vùng cần Fill rồi mà nó không mở được(Shift + F5 cũng không được)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *