Bài 2: Hàm Int, Mod, Vlookup1, Tính Số ngày = Ngày đi – Ngày đến + 1
2, Dựa vào số ngày ở, tính số tuần (1 tuần = 7 ngày)
3, Tính số ngày lẻ (không đủ tuần)
4, Điền thông tin đơn giá tuần
5, Điền thông tin đơn giá ngày
6, Tính Tiền = Đơn giá tuần*Số tuần + Đơn giá ngày*Số ngày dư
Sử dụng hàm Int, Mod, Vlookup

FB:

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/cong-nghe

Comments(2)

  1. Du Vân says:

    Số ngày trong máy em sao lại tính được kém hơn trên video 1 ngày ạ. Từ ngày 1/1/2011 đến ngày 1/12/2011 chỉ được 11 ngày thôi??

  2. Phạm Oanh says:

    sai ngay từ dòng đầu tiên tính ngày lẻ r. từ ngày 1/1 đến ngày 12/1 có 6 ngày lẻ chứ.

Post a comment