Bài 1 Giới thiệu Adobe Photoshop CS5

Comment(1)

  1. PAN TV says:

    ko co link cho tai app cs5 luôn anh… anh dạy có tâm quá, thay mặt mọi thành viển cảm ơn anh nha

Post a comment