Backup va Restore AD trên windows server 2008 R2

Comments(2)

  1. Hiệp Đặng văn says:

    a ơi em backup xong rồi, giờ không có máy cùng loại thì làm sao đây. mong anh giúp đỡ 🙁

  2. Tu Long says:

    a có thể cho e phone không, vi dụ như DC1 là 1 main khác, mà e muốn backup qua một main khác, như cùng chạy win 2008 thì có được không anh

Post a comment