Author

24 thoughts on “Bác Sĩ Quái Dị – Young Black Jack: Tập 1

  1. Nhớ thời trẻ trâu quá,, chờ từng cuốn sách này ra,, rồi mướn .. chứ tiền đâu mà mua coi…thấm thoát đã hơn 20 năm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *