7 CommentsBánh bột nếp lăn mè đường bán tại địa chỉ 186A Lương Nhữ Học, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
THANKS FOR YOUR WATCHING
FOLLOW US:
Facebook: (Sài Gòn Đa Sắc)
CONTACT: Email: saigoncolorful0909@gmail.com
Phone: 0977.309.927

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://goindocal.com/category/bat-dong-san/

Author

hatuankhang90@gmail.com

7 thoughts on “Bà Cụ Bán Bánh Bột Nếp Lăn Mè Đường Hơn 40 Năm Duy Nhất Ở Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *