Author

10 thoughts on “Ẩn ứng dụng dễ dàng trên Android

  1. Bạn ấy ngọng nói ko nghe được gì, nếu có hướng dẫn thì làm ơn gõ tiếng một chút, hoặc đánh dấu mới hiểu, còn nói chuyện ko nghe đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *