Amply luxman L560 + loa Ultralinear

Comment(1)

  1. Haanhvu Ha says:

    Loa màu vàng hiệu gì vậy bác ?

Post a comment