Author

29 thoughts on “3 Kiểu Tóc Đẹp Với Kẹp Tóc Càng Cua

  1. Tóc vừa dày vừa dài kẹp toàn bị tuột đến giờ xem video của cô ra lâu r mới lm đc, cảm ơn cô nghe

  2. Mấy bạn ơi, không xem thì CÚT, chẳng ai mượn mấy bạn vào xem đâu mà sân si này nọ:) chưa chắc gì bạn đã lớn hơn người ta đâu mà ở đó cào phím:)

  3. Ít ra lúc buộc chị phải nghiêng nghiêng một ít cho người xem nhìn nữa chị ơi 😂 chị quay thẳng đứng em nhìn vào toàn màu đen =))) không nhìn thấy cách làm gọn tóc lại cả cặp thế nào nữa chị =)) ý kiến riêng ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *