17 CommentsẤn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
(Theo bản in của Phật Quang Viện, thành phố Bản Kiều, Ðài Loan, tháng 2 năm 1982)
Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập, Ấn Quang Ðại Sư giám định
Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa
Diễn đọc: Thy Mai, Huy Hồ, Như Quỳnh, Kim Phượng, Tâm Hiếu
URL danh sách phát:

Nguồn: https://goindocal.com/

Xem thêm bài viết: https://goindocal.com/category/giai-tri

Author

17 thoughts on “(23/27) Luận về thần thông-bí truyền-cầu cơ-luyện đan-tu hành,xử sự-phònghọa

 1. Cái lý của tác giả này cũng là 1 trong vô vàng lý luận trong nhân sanh vậy.kô minh triết được cái chân lý vận hành tối thượng của càn khôn Vũ trụ.kô chứng mà chấp có một đất phật là hư vọng.kô đã thông được sanh tử,quả báu luân hồi,tội phước.. có ý nghĩa gì?.linh hồn đâu sinh ra và có tồn tại rồi về đâu.về với hình thức nào.trong tâm thức ta là ai,ai là ta.vì quá trình luân hồi.tại sao chỉ nhìn thiện mà kô chấp nhận ác…lý luận nhiều sẽ kô đã thông được gì.

 2. Chủ trương giáo lý của phật giáo là không sát sanh..cho dù là con kiến..hay con trùng..
  Nhưng phật giáo thiếu lâm tự trung quốc.. có truyền thụ những môn võ bí truyền.. tuyệt đỉnh kung phu.. có những miếng đòn võ ác hiểm.. để hạ sát đối phương.. vô hình dung cũng là theo thuyết sinh tồn.. mạnh được yếu thua.. kẻ mạnh sẽ sống..kẽ yếu sẽ chết.. muốn thắng ác.. thì phải ác.. hơn kẻ ác..
  V..v
  Muốn liễu thoát sinh tử.. khai..đắc ..ngộ.. được chân lý.. trước hết phải học cho được .. sự buôn bỏ.. buôn bỏ mọi thứ… kể cả mạng sống của mình… thì lúc đó mới hiểu thế nào là.. liễu thoát…🤔

 3. Không có chuyện thần thông, nênh nhớ vậy cái đó xạo lồn thoi. Trên đời này đó giờ. Từ lúc phật ra đời củng vậy.. Phật chỉ là 1 người bình thường. Cả phật củng không có thần thông.ai nghĩ có thần thông người đó còn thua người mù. Tào lao ba xạo

 4. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT. NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

 5. phàm làm người hãy làm lành , lánh dữ , từ bi bác ái , lợi người lợi vật …
  niệm PHẬT một câu phước sanh vô lượng
  lạy PHẬT một lạy tội diệt hằng sa
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *