2 ngày gặp nạn ở Nepal – Hành trình tìm về Việt Nam 7/2019

Comments(2)

  1. Hoai Thu Dang says:

    thật khủng khiếp quá b oi

  2. Randy Trương says:

    Câu truyện tuyệt vời lắm anh ơi

Post a comment