18 cửa địa ngục – Khu du lịch Suối Tiên, tp HCM18 cửa địa ngục, là nơi tái hiện lại những khung hình phạt, tra tấn, xử tội của Diêm Vương dành cho những người khi còn sống làm những điều sai trái, gây tội ác, trái với luân thường đạo lý… khi chết sẽ bị đày vào địa phủ để gánh chịu những hình phạt, mà chính mình đã gây ra.

source: https://goindocal.com/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://goindocal.com/category/du-lich/

Comment(1)

  1. Hồng nga Lê Thị Hồng Nga says:

    Ở dưới âm phủ 18,tang địa ngục ở khu du lịch suối Tiên có ghe, lắm

Post a comment